Meest voorkomende relatieproblemen

 

1. Verloopt de communicatie niet naar wens binnen uw relatie?

Binnen de communicatie heb je een spreker en een luisteraar. Beiden hebben een even groot aandeel in het slagen van de communicatie. We kennen allemaal de voorbeelden waarin de luisteraar er duidelijk met zijn gedachten niet bij is of dat de spreker een onsamenhangend en lang verhaal vertelt. Het behoeft geen verdere uitleg dat de communicatie in beide voorbeelden gedoemd is te mislukken. Het doel van communicatie is het overbrengen van een boodschap. De boodschap bestaat uit twee onderdelen, namelijk inhoud en gevoel. De inhoud is de letterlijke betekenis van de gezonden boodschap en het gevoel verwijst naar de manier waarop de boodschap wordt afgeleverd. Kortom binnen de communicatie maakt de toon de muziek. Goede communicatie tussen de partners vormt de basis van een gezonde relatie. Indien er problemen binnen de communicatie zijn, resulteert dit namelijk vaak in onbegrip en misverstanden binnen de relatie. Het is belangrijk om kleine irritaties en ergernissen zo snel mogelijk uit te spreken. In de praktijk blijkt dat dit vaak wordt uitgesteld, waardoor emoties op lopen. Het gevolg is dat de communicatie hier onder lijdt, waardoor de emoties nog hoger oplopen. communicatieproblemen relatieVoor je het weet, beland je op deze manier in een vicieuze cirkel. Dit is slechts één voorbeeld hoe een probleem binnen de communicatie grote gevolgen kan hebben. Samen op een juiste wijze communiceren is iets wat je kunt leren, indien jullie hier samen achter staan. Ineffectieve communicatie uit zich bijvoorbeeld in: 

  • Generaliseren met ‘altijd’ en ‘nooit’
  • Afdwalen van het onderwerp
  • Alles erbij halen
  • Gedachtelezen/invullen voor de ander
  • Beschuldigen (verwijten maken)
  • Terug klagen
  • Beledigen en karakteraanval

Relatietherapie kan u helpen om op de juiste wijze te leren communiceren. De relatietherapeut zal u helpen om de ineffectieve communicatiepatronen te verbeteren, zodat de boodschap op een juiste wijze bij de ander terecht komt.

2. U kunt u zelf niet zijn binnen uw relatie

Heeft u het gevoel dat u niet u zelf kunt zijn binnen uw relatie, dat u voortdurend op eieren loopt of dat u nooit aan zijn of haar eisen kunt voldoen? Binnen een relatie komt het vaak voor dat partners elkaar proberen ‘op te voeden’ of elkaar proberen te ‘verbeteren’. Ze worden daarbij niet geaccepteerd zoals ze zijn, maar moeten voldoen aan het ideaalbeeld dat de ander in zijn of haar hoofd heeft. Het is binnen een intieme relatie juist belangrijk om te mogen en kunnen zijn wie je bent met inbegrip van alle beperkt- en onvolmaaktheden. Je mag je wel eens vergissen, iets vergeten, gek doen of gebreken hebben.

3. U heeft het gevoel dat u uw gevoelens niet kunt uiten binnen uw relatie

Binnen een intieme relatie moeten ook de negatieve gevoelens die partners tegenover elkaar hebben, zoals kwaadheid, afgunst en verdriet, gezegd kunnen worden. Onderzoek toonde aan dat het meedelen van de negatieve gevoelens in een relatie belangrijk is. Niet alleen het tonen van deze gevoelens, maar ook het uitspreken is van belang. Pas als ze uitgesproken worden, kunnen ze samen worden verwerkt en dat is bindend.

4. U voelt zich eenzaam binnen uw relatie

Voelt u zich ook eenzaam binnen uw relatie. Veel mensen hebben het gevoel dat ze niet begrepen worden door hun partner of dat hun partner ze niet goed aanvoelt. Met name bij vrouwen is dit nog wel eens een gevoel dat speelt binnen de relatie. De verschillen die er zijn tussen mannen en vrouwen spelen hier dikwijls een grote rol in. Biologische factoren, maar ook opvoeding en daarnaast de maatschappij waarin we leven dragen er toe bij dat mannen en vrouwen zich verschillend ontwikkelen in het omgaan met hun eigen, maar ook de emoties van een ander. Heel veel mannen vinden het al moeilijk genoeg om met hun eigen emoties om te gaan, laat staan met de emoties van hun partner. Dit is spannend, eng, beangstigend en moet eigenlijk zo snel mogelijk weer verdwijnen. Een veel voorkomende ergernis is dat (vaak) de man zich in allerlei bochten wringt om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor een probleem, terwijl (vaak) de vrouw graag zou willen dat er stil zou worden gestaan bij de ervaren emotie.

5. U ervaart onvoldoende of geen intimiteit binnen uw relatie

Intimiteit omvat meer dan seksualiteit. Er zijn meerdere vormen van intimiteit te onderscheiden namelijk fysieke intimiteit, seksuele intimiteit, emotionele intimiteit, spirituele intimiteit, intellectuele intimiteit en sociale intimiteit.

6. Ervaart u een beklemmend gevoel binnen uw relatie?

Een relatie zal open en ondersteunend moeten kunnen zijn voor de individuele behoeften van de partners, zoals het eigen welbevinden van de individuen, de eigen ontwikkeling, eigen identiteit, eigen carrières, eigen ruimte, eigen opvattingen en eigen sociale contacten. Wanneer u het gevoel heeft dat u te veel compromissen moet sluiten en aanpassingen moet doen ten behoeve van de relatie en tevredenheid van de ander zal dit uiteindelijk leiden tot onvrede, verstoring en afstand binnen uw relatie.

7. Brengt u samen te weinig tijd door?

Een intieme relatie vraagt tijd. Het is belangrijk dat partners tijd voor elkaar vrijmaken. Helaas is dit niet vanzelfsprekend en blijft voor de mensen die je het meest dierbaar zijn vaak enkel de ‘resttijd’ over.  

 

 

Relatieproblemen

Lees hier meer over de meest voorkomende relatieproblemen.